Hop videre til indholdet

Fortrolighedspolitik

Fra Destinia S.L. Travel Agency MARCA: DESTINIA S.L.,C.I.C.M.A. nº 1257. Indskrevet i handelsregistret i Madrid, bind 15.973, F. 206, afsnit 8, blad M-270179 med adresse på C/Gran Via, 22 Dcdo. 4º 28013 Madrid - Spanien (i det efterfølgende benævnt Destinia) Vi er af den opfattelse, at de høje kvalitetskrav, vi stiller til os selv i alle niveauer af vores produkter og tjenester nødvendigvis også må gælde for beskyttelsen af vores kunders privatliv.

Derfor garanterer Destinia dig, at vores intention ikke blot er at overholde kravene i Organisk lov (Ley Orgánica) af 15/1999 den 13. de december om beskyttelse af personoplysninger (Ley Protección de Datos de Carácter Personal - LOPD) samt bestemmelserne i det kongelige dekret (R.D.) 1720/2007, som omhandler behandling af dine personlige oplysninger, men vi ønsker at gå endnu videre og sikre og beskytte dit privatliv i videst muligt omfang.

I dette dokument finder du alle de informationer, du behøver for at få indblik i, hvordan vi administrerer dine data og værner om dit privatliv.

Som du sikkert ved, så tilbyder Destinia alle former for rejseprodukter via sin hjemmeside. Men det er ikke den eneste måde, vi er i kontakt med dig på. Foruden de informationer, der findes på webstedet, bruger Destinia andre medier for at stå til rådighed for dig tæt på dig og tilbyde alle de informationer, du har brug for. Derfor gør vi dig opmærksom på, at denne privatlivspolitik også omfatter vores andre kommunikationsveje, foruden vores websted, dvs. sociale medier, nyhedsbreve, e-mails, SMS, mobil-app og andre eksisterende kommunikationsmedier.

Da verden hele tiden er under forandring, anbefaler vi, at du besøger vores Privatlivspolitik med jævne mellemrum for at bekræfte, om vi har foretaget ændringer, som kunne bevirke, at du ikke længere ønsker at benytte vores tjenester. Denne anbefaling er særligt vigtig i de konkrete tilfælde, hvor du foretager reservationer hos os.

Hvilke typer information anvender Destinia, og hvorfor er det vigtigt, at vi har dit samtykke til at behandle informationerne?

Du kan benytte vores tjenester på to forskellige måder: Enten ved først at registrere dig Destinia, eller uden at registrere dig på Destinia. Hvis du foretager en reservation uden at være registreret på Destinia, vil vi kun modtage grundlæggende informationer om dig, som kræves til den ønskede tjeneste. Det kan være: navn, adresse, telefonnummer, betalingsoplysninger, navne på de andre rejsende og anden information, som kræves for at kunne tilvejebringe den ønskede tjeneste.Disse oplysninger lagres eller gemmes i henhold til de lovbefæstede kriterier.

Hvis dit forhold til Destinia, som forventet, bliver længerevarende, er det mest praktiske uden tvivl at oprette en brugerkonto. Ved at foretage indstillinger kan du vælge, hvilke data fra din profil du ønsker at dele udover de vigtigste og obligatoriske informationer: navn, e-mail, adresse, kan du således tilbyde os andre valgfrie informationer for at gøre din reservationsproces hurtigere, og for at vi kan sende dig de informationer, som bedst passer til dine interesser.

Uanset hvilken måder, du vælger, kan du altid tilmelde dig vores nyhedsbrev uden at have oprettet en brugerkonto eller booket en rejse. I disse tilfælde vil vi kun bede dig om information, som er nødvendig for at kunne tilvejebringe tjenesten til dig.

Ligeledes gør vi dig opmærksom på, at vi på Destinia - ved adgang fra smartphone - bruger cookies for at forbedre din oplevelse på vores side samt for at kunne tilbyde dig de produkter og tjenester, som bedst passer til dine præferencer. Læs vores politik for cookies på <a href="https://destinia.com/da/web/cookies">Her</a>.Vi ønsker i den forbindelse at gøre dig opmærksom på, at vi også kan modtage information om dig, når du benytter visse tjenester på de sociale medier.

Hvorfor indsamler, anvender og deler Destinia dine personlige data og information?

For at overholde kravene i den organiske lov om databeskyttelse 15/1999 af 13 december ""Ley Orgánica, de Protección de Datos de Carácter Personal"" vil de data, du opgiver være underlagt behandling i en database indeholdende persondata ved navn CLIENTE tilhørende Destinia, som desuden er ansvarlig herfor.


Destinia kan anvende dine data og personlige oplysninger til følgende processer og af følgende årsager:

Reservationer: Vi anvender dine persondata i forbindelse med ekspedition af din online reservation, hvilket indebærer, at de sendes til de enkelte tjenesteudbydere og vores egen kundeserviceafdeling.

Forbedre vores tjenester: For at indhente feedback fra dig kan Destinia via dine persondata bede dig give din mening om en bestemt tjeneste, du har booket hos os. For at værne om dit privatliv vil de specifikke oplysninger du deler med os ikke blive videresendt til tjenesteudbyderne, medmindre du specifikt selv ønsker det.

Ligeledes kan vi anvende dine persondata til analyseformål for at forbedre vores tjenester og internetplatforme.

Kontoadministrering: Vi giver vores kunder mulighed for at oprette en brugerkonto på vores websted. De oplysninger, du giver os vil blive brugt til administrering af denne konto. Du kan således selv tjekke statussen for dine reservationer eller vælge at gøre dette via den Destinia-medarbejder, som står for din reservation. Du kan også udfylde dine fakturaer hurtigere, få særlige tilbud, ligesom det er nemmere at reservere og administrere dine personlige indstillinger, hvormed du kan oprette og dele lister, gennemse indkvartering, du tidligere har fået vist, samt se din reservationshistorik og anden information, som du har skrevet om forskellige indkvarteringsmuligheder og rejsemål. Du kan desuden få vist kommentarer, du har skrevet om steder, du har været. Du kan også få vist kommentarer, du har skrevet om steder, du har været indkvarteret.

Markedsføring: Udover de markedsføringsaktiviteter, vi udfører via cookies (du kan læse vores Politik om cookies her [link to cookie policy]), anvender vi dine persondata, når vi sender dig persontilpassede nyhedsbreve, samt til at foretage markedsundersøgelser for altid at kunne tilbyde dig de nyeste tendenser og rejser.

Markedsundersøgelser: I nogle tilfælde kan vi spørge dig, om du ønsker at deltage i en markedsundersøgelse. De data, som ikke kan holdes anonyme vil naturligvis kun blive brugt med dit samtykke.

Opsporing og forebyggelse af bedrageri: I det omfang, der kræves ved lov og i god tro, kan vi i nogle tilfælde anvende persondata til afsløring og forebyggelse af bedrageriske, ulovlige eller uønskede handlinger.

Hvordan bruger Destinia sociale medier?

Vi bruger kun Facebook-plug-in'et til at opfordre dig til at synes godt om vores side.

Alle andre muligheder for informationsdeling på sociale medier er via simple links uden plug-in-teknologi.

Undtagen i tilfælde, hvor du vil blive spurgt, om du indvilliger i at dine data behandles, vil der ikke være nogen andre tilfælde overhovedet, hvor dine data anvendes via de sociale medier.

På hvilken måde deler Destinia dine data med tredjeparter?

Under visse omstændigheder kan vi dele dine data med tredjeparter.


Det vil være med leverandøren af den tjeneste, du har booket: For at du kan benytte de reserverede tjenester, er vi naturligvis nødt til at videregive dine data til de respektive tjenesteleverandører. Det er forskelligt, hvad vi videresender, da det afhænger af formatet af din reservation. Det vil sige, at i tilfælde, hvor leverandøren kræver et kreditkortnummer eller opkrævning af et depositum som garanti, vil disse data blive føjet til de sædvanlige data forbundet med en reservation (navn, kontaktoplysninger, rejsende og præferencer).


Enheder, som behandler persondata: Det er muligt, at dine data videresendes til Destinias eksterne samarbejdspartnere, som vi har ansat under fuld fortrolighed til at varetage bestemte opgaver (for eksempel ekspedition af reservationer og betalinger, forsendelser og administrative opgaver vedrørende rejsemål, etc). I den forbindelse kan Destinia forsikre dig om, at disse samarbejdspartnere er underlagt kontrakter og klausuler om fortrolighed, samt reglerne i art. 12 i Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (den organiske lov til beskyttelse af persondata).


Kompetente myndigheder: I det omfang vi er forpligtet i følge forskellige juridiske bestemmelser, kan vi dele dine personlige data og informationer med forskellige officielle administrative institutioner, retshåndhævende og judicielle myndigheder.

Hvordan bruger Destinia kommentarer fra vores kunder og informationer, du deler med os om rejsemålene?

Efter du har benyttet en eller flere af vores tjenester, ønsker du muligvis at dele din opfattelse af dem med Destinia eller med de andre brugere af vores tjenester. Destinia opfordrer dig til at gøre det, da det er den bedste måde, hvorpå vi kan forbedre vores tjenester.


Selvom vi ikke sender dig et specifikt spørgeskema herom, kan du tilkendegive din mening i vores forummer, hvor både Destina og andre rejsende har adgang.


Som en logisk følge af at skrive kommentarer i offentlige forummer, accepterer du samtidigt, at alt indholdet i dine kommentarer - herunder identifikation af bruger, hvis du har skrevet kommentaren med angivelse heraf - kan publiceres i forskellige forummer inden for Destinias fællesskab, både på vores hjemmeside samt i sociale medier og mobil-apps.

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger træffer Destinia for at beskytte mine data og mit privatliv?

Foruden vores fuldstændige overholdelse af de krav, vi er forpligtet til at overholde i henhold til databeskyttelseslovene, benytter vi altid de mest moderne sikkerhedssystemer, kryptering og adgangskontrol for at undgå uautoriseret adgang og/eller uretmæssig brug af personlige oplysninger. Vi sikrer således, at kun autoriseret personale får adgang til dine data og kun til de opgaver, disse har fået tildelt.
Mindreårige


Vores tjenester er henvendt til personer over 18 år samt myndiggjorte unge (16-18 år). Kun ikke-myndige unge, som kan tilvejebringe et udtrykkelig og konkret samtykke fra deres forældre og/eller værger må benytte vores tjenester. I modsat fald forbeholder vi os retten til at slette alle informationer, samt annullere eventuelle reservationer.

Hvordan kan du gøre krav på dine rettigheder i forhold til persondata?

Ud over ovennævnte anbefaling om at gennemlæse denne privatlivspolitik, kan du gøre krav på din ret til adgang, rettelse, modsigelse og sletning af dine data ved at sende os en henvendelse - vedlagt kopi af dit sygesikringskort med personnummer samt billed-id (pas) - til Destinia, C/ Gran Via nº 22 4º dpdo, Spanien. Madrid, enten via fax til nummeret 0034 902196339, eller ved at sende en e-mail til atencioncliente@destinia.com.
Du kan til enhver tid framelde dig Destinias nyhedsbreve ved at klikke på linket ""Frameld"", som du finder nederst på alle nyhedsbreve, eller direkte på vores hjemmeside med angivelse af den e-mail, du ønsker at framelde her eller ved at sende en e-mail til baja-boletinofertas@destinia.com.


Vi gør dig hermed opmærksom på, at selvom dine data vil blive slettet på anmodning fra dig, så vil sletningen blive udført inden for lovens begrænsninger hvad angår de legitime rettigheder og lovbefæstede krav (skattemæssige og administrative, etc). Vi informerer dig ligeledes om, at sletning af persondata under alle omstændigheder ikke indebærer øjeblikkelig sletning, men derimod arkiveres dataene i en begrænset periode, med begrænset adgang, som kun omfatter administrative og judicielle myndigheder.